Velogames Fantasy Cycling

Domenico Pozzovivo

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 - - - - - - - - 0
Stage 4 - - - - - - - - 0
Stage 5 - - - - - - - 10 10
Stage 6 - - - - - - - - 0
Stage 7 10 - - - - - - - 10
Stage 8 - - - - - - - - 0
Stage 9 - - - - - - - - 0
Stage 10 50 - - - - - - - 50
Stage 11 - - - - - - - - 0
Stage 12 90 - - - - - - 20 110
Final Classifications - - - - - - - - 0