Velogames Fantasy Cycling

Domenico Pozzovivo

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - - - - - - - - 0
Stage 3 30 - - - - - - - 30
Stage 4 5 6 - - - - - 2 13
Stage 5 - 6 - - - - - 2 8
Stage 6 10 7 - - - - - 4 21
Final Classifications - 80 - - - - - 20 100