Velogames Fantasy Cycling

Simone Velasco

Scoring History

Round Stg GC PC KOM Spr Sum Bky Ass Tot
Stage 1 - - - - - - - - 0
Stage 2 - 1 - - - - - - 1
Stage 3 - 1 - - - - - - 1
Stage 4 15 9 - - - - - - 24
Stage 5 - 2 - - - - - - 2
Final Classifications - 55 - - - - - - 55